دسته بندی مطالب
ارتباط با مدیران ستادی
ghasemzadeh[at]sbepdc.ir
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس دفتر پست الکترونیکی
 1 خلیل عوض زادهمدیرعامل  05431137213 avazzadeh[at]sbepdc.ir
 2 علیرضا قاسم زاده قائم مقام و سرپرست معاونت منابع انسانی 05431137203 ghasemzadeh[at]sbepdc.ir
 3 احمدعلی اصغری مقدممشاور مدیرعامل 05431137305asgharimoghadm[at]sbepdc.ir
4 داوود سارانی معاونت برنامه ریزی و مهندسی05431137129 sarani[at]sbepdc.ir
 5 محسن بامری نژاد معاونت مالی وپشتیبانی 05431137096 bamerinejad[at]sbepdc.ir
 6 بهمن محجوبی معاونت مشترکین 05431137282 mahjoobi[at]sbepdc.ir
 7مریم بندئی سرپرست معاونت بهره برداری 05431137222 bandei[at]sbepdc.ir
 8مریم بندئی  مدیر دیسپاچینگ 05431137278 bandei[at]sbepdc.ir
9 مجید رضوانی مدیر امور تدارکات و قراردادها 05431137340 rezvani[at]sbepdc.ir
10 وحید حدادی پور مدیر دفتر طراحی مهندسی 05431137112 hadadi[at]sbepdc.ir
 11 حمیدرضا اکبری زاده مدیر دفتر ایمنی وپدافند غیرعامل 05431137222 akbarizadeh[at]sbepdc.ir
 12 محمود صحرانورد مدیر دفتر کنترل پروژه و دفتر تحقیقات 05431137235 sahranavard[at]sbepdc.ir
13  مرتضی عباس زاده مدیر خدمات عمومی 05431137109 abbaszadeh[at]sbepdc.ir
 14 شهربانو مرتضوی مدیر فناوری و اطلاعات 05431137098 mortazavi[at]sbepdc.ir
 15 مهدی مرعشی مدیر حراست 05431137104 marashi[at]sbepdc.ir
 16 ذکیه قدرتی مدیر بازار برق 05431137210 ghodrati[at]sbepdc.ir
 17 فریبا کیخا مدیر برنامه ریزی و بودجه 05431137195 keikha[at]sbepdc.ir
 18 سعید مستان مدیر وصول مطالبات 05431137113 mastan[at]sbepdc.ir
 19 رضا میر مدیر حقوقی 05431137201 r.mir[at]sbepdc.ir
 20 حسن محمدگلی مدیر دفتر نظارت بهره برداری05431137089 goli[at]sbepdc.ir
 21مهدی شکری رئیس حسابداری عمومی 05431137115 shokri[at]sbepdc.ir
 22 سجاد حیدری مجری طرح های توزیع 0543137127 heidari[at]sbepdc.ir
 23 محمدرفیع شجاعی مجری طرح های تملک 05431137263 shojaei[at]sbepdc.ir
 24 حبیب شاقوزایی رئیس گروه لوازم اندازه گیری 05431137198 shaghoozaei[at]sbepdc.ir
 25 اسماعیل خزائی مدیر دفتر مدیریت مصرف 05433137211 khazaei[at]sbepdc.ir
 26  شهاب عبدلی روابط عمومی 05431137216 abdoli[at]sbepdc.ir
 27حسین براتی  مجری انرژی های نو تجدید پذیر 05431137127 barati[at]sbepdc.ir
 28 حمیدرضا هاشم نژاد دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 05431137089 hashmenejad[at]sbepdc.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal