شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان یک شرکت سهامی خاص است و هدف از تشکیل شرکت : توزیع برق مطمئن و پایدار و تامین و عرضه برق با رویکرد اقتصادی در چارچوب قوانین ضوابط و مقررات مربوطه می باشد .

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در تاریخ 27/12/1370 طی آگهی روزنامه رسمی کیهان به شماره 27697 تاسیس و خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت در تاریخ 25/12/1370 تحت شماره 89141 در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده است . و در تاریخ 19/09/1380 طی آگهی روزنامه رسمی به شماره 16541 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1380 مرکز اصلی شرکت از تهران به زاهدان منتقل گردید که به آدرس : زاهدان خیابان داشگاه حد فاصل دانشگاه 37 و 39 شرکت فعالیت های خود را شروع کند ولی بصورت رسمی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از تاریخ 20/12/1389 فعالیت خود را در آدرس فوق و محل کنونی شرکت آغاز کرد و مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مردم است .

چشم انداز و ماموریت:

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در راستای دستیابی به هدف شرکت و در چارچوب مقررات سیاستها برنامه ها و استانداردها و ضوابط نظارتی وزارت نیرو از جمله استاندارد های ناظر به کیفیت برق قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع با اهداف ذیل به ماموریت می پردازد :

1- ایجاد توسعه، اصلاح ، بهینه سازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع بر اساس استانداردهای مصوب

2- جابجایی انرژی با استفاده از شبکه های توزیع برق برای تحویل به مصرف کننده ها

3- خرید برق از بازار عمده فروشی برق و بورس انرژی

4- تامین انرژی الکتریکی مشترکین به قیمت های تکلیفی

5- همکاری با شرکت های برق منطقه ای در جابجایی بهینه پست های فوق توزیع

6- راهبری و پایش شبکه توزیع برق

7- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق دارای پروانه مجاز به منظور تحویل به مصرف کنندگان .

1x 2x