عنوان دسته بندی فایل پیوست
سیستم پیام رسانی متمرکز جغرافیایی ملی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
تاریخ ایجاد: 18 اردیبهشت , 1402
آخرین بروزرسانی: --
توضیحات:

 GIS هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکان

سال : 1402

نویسندگان : سکینه گلزار، محمودرضا صحرانورد سعید حسینی نوه، محمدرضا اسعدی

Multi-loop control of a current Source Active Power Filter for Harmonics mitigation in Distribution Systems بین المللی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
تاریخ ایجاد: 18 اردیبهشت , 1402
آخرین بروزرسانی: 18 اردیبهشت , 1402
توضیحات:

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق کشور

سال: 1402

نوسندگان: دکتر ازقندی ، دکتر برکاتی ، مهندس صحرانورد

 

پایایی شبکه توزیع استان سیستان و بلوچستان و شناخت نقاط آسیب پذیر بین المللی فایل پیوست مشاهده جزئیات
فایل پیوست اندازه فایل (مگابایت) نوع فایل
تاریخ ایجاد: 18 اردیبهشت , 1402
آخرین بروزرسانی: 18 اردیبهشت , 1402
توضیحات:

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق کشور

سال: 1402

نویسندگان: ماریا راشکی ، محمود رضا صحرا نورد، مریم بندئی ، سمیرا سرگزی

 

1x 2x