انواع انشعاب های برق
انواع انشعابهاي برق براساس نوع فعاليت و كاربري به شرح زير مي باشد :
انشعاب برق مصارف خانگي : انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي شود كه صرفا به منظور به كار انداختن و استفاده وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي گردد. واحد مسكوني در مناطق شهري عبارتست از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اناق يك آشپزخانه ويك سرويس بوده و ورودي آن ( اعم از اينكه در داشته باشد ويا نداشته باشد ) مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراكي و سيم كشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسكوني در روستا به تشخيص شركت مي باشد.
انشعاب برق مصارف اشتراكي : اين انشعاب براي بكار انداختن تاسيسات اشتراكي مانند آسانسور ، شوفاژ ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي بطور جدا از ساير انشعابات داير مي گردد . به هر بلوك و يا مجموعه ساختماني كه همه واحدهاي آن داراي كاربري يكسان باشد تنها يك انشعاب براي مصارف اشتراكي واگذار مي گردد . در صورتي كه تاسيسات اشتراكي بلوكها و يا مجموعه هايي كه چند نوع فعاليت ( مسكوني ، تجاري و عمومي و غيره ) در آنها انجام مي شود مجزا باشد مي توان بيش از يك انشعاب اشتراكي واگذار نمود .
انشعاب برق مصارف عمومي : انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي شود كه براي خدمات عمومي بكار رود .
انشعاب برق توليد ( كشاورزي ) : به انشعابي اطلاق مي شود كه از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زير زميني و يا پمپاژ مجدد آب، براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي كند و داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب منطقه اي نيز مي باشد و همچنین انشعابی که برای صنایع کشاورزی جهت تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاه ها(مشخص شده در تعرفه تولید کشاورزی) بکار می رود و دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
انشعاب برق توليد ( صنعت و معدن ) : به انشعابي اطلاق مي شود كه از برق براي به كار انداختن و بهره برداري از صنايع ، كارخانه ها ، استخراج معادن و صنايع كوچك و صنوف توليدي كه داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي ذيربط هستند ، استفاده مي شود .
انشعاب برق تجاري و ساير مصارف : انشعابي كه براي محل كسب و كار داير مي گردد مشمول اين تعرفه مي باشد . ضمنا مصارف ساير انشعابهايي كه با هيچيك از موارد فوق الذكر مطابقت ندارد مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف است .
انشعاب برق مصارف آزاد : اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ندارند . برقهاي غير دائم ، چراغانيها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي گردند .
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
9728
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal