وسايل روشنايي
 يكي از ويژگيهاي دنياي امروز ، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است . درطول سالهاي اخير مصرف برق در بخشهاي مختلف ، رشد چشمگيري داشته بطوريكه نياز توليد برق در روز اوج مصرف سال جاري از مرز 32 هزار مگاوات گذشت . توسعه در صنعت برق به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني جهت احداث تاسيسات توليد و انتقال نيازمند است . براي نمـونه ، جهت تامين برق يك لامپ 100 وات به حدود 100 دلار سرمايه گذاري نيـاز اسـت و درصـورت مهيـا بـودن تمـامـي امكـانـات ، ســاخـت يـك نيروگـاه بين 4 تـا 8 سـال به طول مي انجامد . در كشور ما ، بخش عمده سرمايه گذاري مربوط به تامين برق در ساعات اوج مصرف است كه همواره از حوالي غروب شروع شده و چند ساعت به طول مي انجامد . بيشترين سهم مصرف برق در ساعات اوج مصرف مربوط به مشتركين خانگي (حدود 47 درصد ) و بخش عمده اي از آن مربوط به مولفه روشنايي است و پرمصرف ترين وسيله در اين بخش ، لامپهاي 100 وات و60 وات رشته اي معمولي و شمعي مي باشند . لامپهاي رشته اي در واقع مثل بخاري برقي عمل مي نمايند كه نور نيز ساطع مي كنند . اساس كار لامپهاي رشته اي معمولي به گونه اي است كه بخش عمده برق مصرفي آنها به گرمــا تبديل شده و تنها بخش كوچـكي از آن ( حدود 10 درصد ) بـه روشنايي تبديل مي گردد . اين خصوصيت بويژه درماههاي گرم ، باعث افزايش مصـرف سيستم هاي سرمـايشي نيز خواهد شد . لذا استفاده از لامپهاي كم مصرف بدليل عدم گرمازايي ، سبب كاهش چشمگيري در مصرف سيستم هاي سرمايشي و بالطبع هزينه آن مي گردد . عمركوتاه لامپهاي رشته اي ، مصرف زياد برق و تلفات حرارتي آنها ، جملگي در لامپهاي كم مصرف جبران شده و از راندمان بالايي برخوردار گرديده اند .
 
 
 

منافع اقتصادي لامپ كم مصرف (CFL) :

همانگونه كه اطلاع داريد ، قيمت لامپهاي كم مصرف در بازار به مراتب بالاتر از لامپهاي رشته اي معـادل آن اسـت . در عوض ، مصرف برق كم و راندمان بالا به همراه عمر طولاني تر اين لامپها در مقايسه با لامپهاي رشته اي معمولي باعث تشويـق مصرف كنندگان به استفاده از اين لامپها گرديده است . از آنجاييكه نوردهي يك لامپ 20 وات كم مصرف ، معادل يك لامپ 100 وات رشته اي معمولي است ، در صورت تعويض يك لامپ رشته اي با يك لامپ كم مصرف كه بطور متوسط 5 ساعت در شبانه روز روشن است ، طي يك سال در حدود 120 كيلووات ساعت صرفه جويي انرژي شده و معادل18000 ريال از هزينـه مصـرف برق كاسته خواهـد شد ، كه با احتساب طول عمر لامپ كم مصرف (8000 ساعت = 4 سال ) ، درمجموع بيش از 70000 ريال نفع اقتصـادي داشته و از چندين بار تعويض لامپ رشته اي نيز جلوگيري مي شود . جدول زير مقايسه اقتصادي لامپ هاي رشته اي و كم مصرف را نشان مي دهد . ( نرخ برق 150 ريال بركيلووات ساعت ) از ديدگاه ملي ، در صورتيكه نيمي از مشتركين خانگي (تعدادمشتركين خانگي درحدود 16 ميليون است.) نسبت به جايگزيني سه عدد لامپ رشته اي 100 وات با لامپ كم مصرف اقدام نمايند و چنانچه ضريب همزماني روشن بودن آنها را در ساعات اوج مصرف معادل60% فرض كنيم ، پيش بيني مي شود درحدود 1000 مگاوات از توان مصرفي ساعات اوج مصرف كاسته خواهدشد ، كه حداقل معادل 1300 مگاوات توان توليدي است و كاهش هزينه سرمايه گذاري آن بالغ بـر 3/1 ميليارد دلار خواهد بود . ضمناً از آنجائيكه به ازاء توليد يك كيلووات ساعت برق ، حدود 150 گرم گازهاي آلاينده وارد محيط زيسـت مي گردد ، با جايگزيني سه عدد لامپ كم مصرف توسط نيمي از مشتركين خانگي ، سالانه بيش از 400 هزارتن از گازهاي سمي وارده به محيط زيست ، كاسته خواهد شد .

انتخاب لامپ :

انتخاب لامپ بايستي باتوجه به شكل ظاهري ، رنگ نور و محل صحيح نصب صورت پذيرد . مثلاً نصب لامپهاي رشته اي فراوان در سقف كوتاه سالن كنفرانس يا بانكي كه روزانه مراجعين بسيار زيادي دارد ، از اشتباهات طراحي روشنايي است . مدت زمان روشن بودن لامپ و تناوب خاموش و روشن شدن آن يكي ديگر از ملاكهاي طراحي روشنايي مي باشد.لامپهاي رشته اي براي محل هايي مثل دستشويي ، حمام ، راه پله ، انباري و مانند اينها مناسب اند ، زيرا مــدت زمان روشن بودن آنهـــا كوتاه و تعداد دفعـات قطع و وصـل آنها زياد است . هر چه تعداد دفعات خاموش و روشن شدن لامپهاي كم مصرف كاهش يابد ، طول عمر آنها افزايش مي يابد. بطوريكه حتي طول عمر بيش از 8000 ساعت با توجه به اين مساله عنوان شده است . استفاده از لامپ كم مصرف در خانه هاي مسكوني براي اتاق هاي مطالعه ، نشيمن ، پذيرايي و آشپزخانه و نيز در مجتمع هاي مسكوني براي روشنايي سالنها كه بطور 24 ساعته نياز به روشنايي دارند ، توصيه مي گردد . استفاده از رنگهاي روشن براي ديوار و سقف محيطــها توصيه مي شود ، زيرا درجه بازتاب مناسبي دارند .

هزينه سالانه

هزينه ها در مدت 8000 ساعت يا 4 سال

ميزان مصرف برق در 8000 ساعت

تعداد لامپ مورد نياز در 8000 ساعت

طول عمر

قيمت واحد

توان مصرفي

نوع لامپ

مجموع هزينه ها

برق مصرفي

تهيه لامپ

ريال

ريال

ريال

ريال

KWH

عدد

ساعت

ريال

وات

35000

140000

120000

20000

800

8

1000

2500

100

رشته اي معمولي

9250

37000

24000

13000

160

1

8000

13000

20

كم مصرفپيشنهادها :

باتوجه به توضيحات ارائه شده ، ضرورت استفاده بهينه از انرژي الكتريكي در بخش روشنايي به خوبي آشكار گرديده و در اين راستا موارد زير پيشنهاد مي گردد :


 • تميز نگهداشتن شيشه هاي پنجره ها و استفاده هرچه بيشتر از نور طبيعي روز


 • استفاده از لامپهاي رشته اي 60 و يا 40 وات در راه پله ها ، انباريها و سرويسهاي بهداشت 


 • نصب قاب چراغ هاي مناسب و شكيل براي لامپهاي كم مصرف به جهت افزايش زيبايي و انعكاس نور لامپ


 • رنگ آميزي روشن ديوارها ، سقف و چهارچوب در و پنجره
    
 • استفاده از نور عمومي كم براي كل محيط و بهره گيري از نور موضعي براي محل و ميزكار


 • استفاده از لامپهاي كم مصرف در محلهايي كه ساعات بيشتري در شبانه روز به روشنايي نياز دارند و خاموش و روشن كردن آنها در حداقل است .


 • نزديك كردن لامپ به سطـح كـار ( مثل ميز تحرير) با استفاده از چراغهاي آويز ، به منظور افزايش راندمان روشنايي


 • استفاده از لامپهاي كم مصرف (CFL)بجاي لامپهاي شمعي لوسترها و رشته اي 100 وات در اتاقهاي مطالعه ، نشيمن ، پذيرايي و آشپزخانه


 • استفاده از كليدهاي زمان دار در راهروها و محلهاي عبور ، جهت خاموش شدن چراغ فضاهاي بلااستفاده پس از عبورافراد


 • تميز كردن و پاكيزه نگه داشتن لامپها و حبابهاي مربوطه


 • آشنا سازي فرزندان با فرهنگ صرفه جويي و مصرف بهينه برق ، و خاموش نمودن لامپهاي اضافي


 • استاندارد روشنايي درطراحي و نصب تجهيزات،زيرا روشنايي كم به سلامت چشم آسيب مي رساند و روشنايي بيش از حد نيز سبب خيرگي,سردرد،خستگي و ناراحتي چشم مي شود


 • در كشور ما تقريبا يك پنجم برق توليد شده به مصرف روشنايي مي رسدو از اين مقدار 70 درصد آن فقط در خانه ها استفاده مي شود
    
  هنگام خريد لامپها توجه كنيد كه لامپهاي رشته اي (معمولي) بيش از سه برابر لامپهاي فلورسنت(مهتابي) برق مصرف مي كنند ، عمر آنها نيز كه حدود 1000 ساعت است بسيار كمتر از لامپهاي فلورسنت معمولي مي باشد
   
   اگر از لوسترهاي چند شاخه اي استفاده مي كنيد حتما از كليدهاي جداگانه استفاده كنيد

   

  جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص لامپ هايLED مي توانيد به ماهنامه الكترونيكيLED در سايتwww.shayanelectric.com   مراجعه كنيد.
   
   
  تاریخ به روز رسانی:
  1395/04/19
  تعداد بازدید:
  6409
  تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
  Powered by DorsaPortal