اهداف معاونت منابع انسانی
اهداف و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
امروزه عناصر کلیدی مدیریت منابع سازمانی در چارچوب جدیدی از اهداف طبقه بندی شده اند. در شکل 1-1 دسته بندی اهداف چندگانه مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان در رابطه با سازمان،مشتریان،شرکا،سهامداران و سرمایه داران،کارکنان،متحدان استراتژیک یا راهبردی و جامعه نشان داده شده است .باتوجه به گستردگی عملکرد مدیریت منابع انسانی در دهه های اخیر می توان فعالیتهای آن را از دو لحاظ تقسیم کرد: موضوع و سطح، به این ترتیب که هر یک از موضوعات اصلی فعالیتهای مدیر منابع انسانی در سه سطح راهبردی(بلندمدت)،مدیریت(میان مدت) و عملیاتی (کوتاه مدت) تقسیم می شود. جدول 1-1 این مساله را نشان می دهد . بهاین ترتیب می توان فعالیتهای مربوط به مدیریت منابع انسانی در برنامههای مختلف و بر اساس اهداف بلند مدت، میان مدت، یا کوتاه مدت به دست آورد. دسته بندی موضوعی نیز حوزه های مختلف مربوط به موضوع را روشن می کند.
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
9465
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal