ارتباط با مسئولین
 
 

خلیل عوض زاده

محسن بامری نژاد

احمدعلی اصغری مقدم

بهمن محجوبی اصیل

سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

تلفن تماس: 05431137213

avazzadeh@sbepdc.irایمیل:

سمت: معاونت مالی و پشتیبانی

تلفن تماس: 05431137201

ایمیل: 

 bamerinejad@sbepdc.ir

سمت: معاونت منابع انسانی

تلفن تماس: 05431137305

سمت: معاونت خدمات مشترکین 

تلفن تماس: 05431137282

داود سارانی

محمدعلی مهرشاد

مجید رضوانی

مریم بندئی

  سمت: معاونت برنامه ریزی ومهندسی

تلفن تماس: 05431137228

سمت:معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 تلفن تماس:05431137212

سمت: مدیرامور تدارکات و قراردادها

تلفن تماس: 05431137340

rezvani@sbepdc.irایمیل:

آدرس: جاده گوربند-انبار مرکزی شرکت توزیع 

سمت: مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

تلفن تماس: 05431137278

bandei@sbepdc.irایمیل:

امید رضا مشهدی

سعید مهرآمیز

اسماعیل خزائی

ذکیه قدرتی

 سمت: مدیر امور برق یک زاهدان

تلفن تماس: 05433236864

سمت: مدیر اموربرق دو زاهدان

تلفن تماس: 05433501016

آدرس:خیابان طباطبایی-نیروگاه دیزل

 سمت: مدیر دفتر مدیریت مصرف

تلفن تماس: 05431137113

سمت: مدیر دفتر بازار برق

تلفن تماس: 05433439468

ایمیل:  bazar@sbepdc.ir

مرتضی عباس زاده

حمیدرضا سرگلزایی

مریم سراوانی

شهربانو مرتضوی

سمت: مدیر خدمات

تلفن تماس: 05431137101

سمت: مسئول پورتال

تلفن تماس: 05431137117

سمت: مدیر امور کارکنان و رفاه

تلفن تماس: 05431137223

سمت: مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن تماس:05431137098

مهدی شکری

محمدرضا شعبانی

رضا میر

 شهاب الدین عبدلی

سمت: رئیس اداره حسابداری عمومی

تلفن تماس: 05431137115

سمت:مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

تلفن تماس: 05431137221 

 سمت : مدیر دفتر حقوقی

تماس: 05431137200

 سمت : کارشناس روابط عمومی

 تماس: 05431137216
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
16224
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal