دسته بندی مطالب
ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر
 نام سمت حوزه تلفن تماسپست الکترونیک 
اقای اربابی 
 مسئول دفتر مدیر عامل دفتر مدیر عامل 054-31137213 avazzadeh[at]sbepdc.ir
 خانم ملازهی مسئول دفتر معاونت مالی معاونت مالی 054-31137096 bamerinejad[at]sbepdc.ir
 خانم گلزار مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و مهندسی معاونت برنامه ریزی و مهندسی054-31137129 sarani[at]sbepdc.ir
 خانم سرحدی مسئول دفتر معاونت منابع انسانی معاونت منابع انسانی 054-31137223 asgharimoghadam[at]sbepdc.ir
 خانم دانش اموز مسئول دفتر معاونت فروش وخدمات مشترکین  معاونت فروش وخدمات مشترکین 054-31137194 mahjoobi[at]sbepdc.ir
 اقای سرگزی مسئول دفتر معاونت بهره برداری معاونت بهره برداری 054-31137210 Samaei[at]sbepdc.ir
 اقای قلعه نوعی مسئول دفتر حراست دفتر حراست 054-31137104 marashi[at]sbepdc.ir
 خانم بوژدی مسئول دفتر حقوقی دفتر حقوقی 054-31137201 r.mir[at]sbepdc.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal